Annonse
TIL EFTA-DOMSTOLEN: I november kommer Nav-saken opp for Efta-domstolen.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nav-saken opp i Efta-domstolen 26. november

– Vi må ta forbehold om at dette er en tentativ dato, men det skal antakelig mye til før det blir endringer i dette. Høringen vil bli streamet, slik at interesserte vil kunne følge den, sier Einarsson til nettstedet.

Efta-domstolen skal behandle den ene Nav-dommen som er blitt behandlet i Høyesterett.

Høyesterett har også sendt inn 16 spørsmål til Efta-domstolen som de vil ha svar på før de behandler sakene. Blant annet har Høyesterett spurt domstolen til råds om lovligheten av det norske oppholdskravet både før og etter juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Fristen for at andre interessenter kunne levere skriftlige innlegg til spørsmålene gikk ut i forrige uke. Ifølge Rett24 er det levert fem såkalte «written observations» fra EU-kommisjonen, ESA, setteriksadvokaten, regjeringsadvokaten og fra forsvarer.

De aller fleste av de 48 bedrageridommene som er identifisert i trygdeskandalen, er kun behandlet i tingretten.

Alle relevante straffesaker er stilt i bero før det kommer en uttalelse fra Efta-domstolen.

Annonse
Annonse
Annonse