Annonse
FLERE TUSEN SAKER: Nav regner med å ha behandlet alle sakene om tilbakebetaling til Nav-ofre innen midten av april, sier Magne Fladby. Han leder arbeidet med å sørge for at folk får penger tilbake. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nav skylder 200 millioner til Nav-ofre

Nav har opprettet et team på 50 personer som skal rydde opp i trygdeskandalen og sørge for å betale tilbake penger til dem som er rammet av skandalen.

Til nå har Nav totalt utbetalt 12,2 millioner kroner til 308 personer i tilbakebetalingssakene. I tillegg har Nav ferdigbehandlet 111 saker der personene det gjelder ikke skal ha noe tilbakebetalt, men der gjelden til den enkelte blir slettet, skriver Dagsavisen.

Målet er at alle tilbakebetalingssaker skal være ferdigbehandlet i midten av april, sier seksjonssjef Magne Fladby i Nav til avisen.

Fladby leder temaet i Nav som skal sørge for at folk får pengene sine tilbake.

200 millioner

I tillegg til tilbakebetalingssakene, skal Nav gå gjennom alle saker der folk har fått urettmessig stans eller avslag på utbetaling av ulike ytelser mens de har oppholdt seg i et EØS-land. Det er snakk om flere tusen saker, og det er til sammen store beløp det dreier seg om.

– Basert på et anslag om at det er 2.400 tilbakebetalingssaker og sakene vi har behandlet så langt, regner vi med en utbetaling på rundt 100 millioner kroner. Samme beløp vil gå til sletting av gjeld, så da blir beløpet 200 millioner kroner, sier Fladby til Dagsavisen.

Uklart om eldre saker skal gjennomgås

Så langt har Nav fått beskjed om å se på saker fra 1. juni 2012, da EUs trygdeforordning ble innført i Norge. Så langt har Nav ingen plan for hvordan de skal gå fram hvis det blir aktuelt å gjennomgå saker helt tilbake til 1994.

– Vi har ikke lagt noen plan ennå. Det som er åpenbart, er at det er langt færre som ble domfelt i perioden før 2012. Men det er ingen tvil om at det kan være snakk om mange tilbakebetalingssaker, sier Magne Fladby.

Annonse
Annonse
Annonse