Annonse
TILBAKE TIL NORMALEN: Nav-direktør Hans Christian Holte forteller at saksbehandlingstiden nå tilbake til det normalen.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Navs saksbehandlingstid er tilbake til normalen

– Nav har nå behandlet de aller fleste dagpengesøknadene vi mottok til og med juli. Vi har i all hovedsak nådd målet vi satte oss. Fremdeles er det noen som venter på pengene de har krav på, og søknader fortsetter å komme inn. Jeg vil derfor minne om at fortsatt er mulig å søke om forskudd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra Nav.

Siden landet stengte ned i midten av mars har Nav behandlet 437.000 dagpengesøknader.

Den store pågangen førte til mye lengre saksbehandlingstid enn til vanlig, men nå sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NRK at saksbehandlingstiden er på rundt fire uker, altså mer eller mindre tilbake til normalen. 

– Vi vet at stønadene betyr mye for dem som skal motta disse, sier Holte.

I prognosene Nav har laget for saksbehandling, var det flere usikkerhetsmomenter, blant annet hvor mange av sakene som var komplekse.

Antallet saker som gjenstår for at Nav skal være i rute ved utgangen av august, gjelder om lag 4.000 personer. Dette er komplekse utlandssaker, der for eksempel personen jobber i Norge og bor i utlandet. Av disse er det mange Nav venter på dokumentasjon fra.

I tillegg vil Nav i løpet av september behandle søknadene fra 30.000 personer som ikke lenger er registrert som arbeidsledige eller permitterte, og som kun har til gode et mindre beløp. De det gjelder ble varslet om dette i juli. 

 

Annonse
Annonse
Annonse