Annonse
VIL HA SVAR: Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen har ledet kontroll- og konstitusjonskomiteens undersøkelser i trygdeskandalen.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Opposisjonen vil ha nye Nav-svar fra regjeringen

– Jeg mener regjeringen må avklare overfor Stortinget at den informasjonen vi har forholdt oss til, er riktig, sier hun til NTB.

Hansen er saksordfører for undersøkelsene til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Nav-saken.

Hun får støtte fra Senterpartiets Hans Inge Myrvold, som ber regjeringen komme på banen.

– Det er utrolig viktig at de kommer til Stortinget med reell og korrekt informasjon, slik at vi ikke havner i en slik situasjon som vi nå står midt oppe i, sier han til NTB.

Fikk ikke innsyn

Det vakte oppsikt da tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård sist uke i en EØS-rettslig redegjørelse konkluderte med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

Torsdag ble det ny oppmerksomhet om saken da Rett24 publiserte en artikkel hvor det fremgår at EU-kommisjonen synes å støtte Utgårds syn.

Ifølge nettstedet mener kommisjonen av det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.

– Det er synd at Stortinget ikke har fått innsyn i regjeringsadvokatens begrunnelse, som førte til at regjeringen konkluderte med at regelverket var tolket feil, selv om vi har bedt om det. At det nå har kommet en diskusjon, gjør den begrunnelsen enda mer relevant, sier Aps Eva Kristin Hansen.

Les også: EU-kommisjonen om trygdeskandalen: Nav kan ha tolket EU-reglene riktig

Ingen enkle svar

Høyres Svein Harberg, som er nestleder i komiteen, sier det er krevende at det nå synes å være helt ulike oppfatninger om saken i juridiske miljøer.

– Dette understreker to ting: Det er ingen enkle og soleklare svar her som man finner ut av over natten. Og for det andre: Hva granskningsutvalget finner ut, og hvordan man kan få svar på dette, blir mer og mer viktig, sier han til NTB.

Utvalget skulle opprinnelig levere en midlertidig avklaring på om hvorvidt saken strekker seg lenger tilbake enn 2012, i månedsskiftet januar/februar. Men avklaringen har latt vente på seg.

– Burde vært løftet til EFTA

Frps Solveig Horne i kontrollkomiteen mener diskusjonen som har oppstått, viser hvor viktig det er å vente på granskningsutvalgets rapport 1. juni for man trekker alle konklusjoner i saken.

– Dette er komplisert juss, sier hun til NTB.

Kontrollkomiteen avga sin innstilling denne uken, noe Horne mener var for tidlig.

– Vi må bare se hva granskningsutvalget kommer med. Uansett viser jo dette at saken burde vært løftet til EFTA-domstolen, sier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Uriktig dømt

I fjor høst kunngjorde Nav, regjeringen og Riksadvokaten at Nav siden 2012 hadde feiltolket EU-forordningen som gir rett til midlertidig å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feiltolkningen av regelverket. Sakene er nå i prosess i rettssystemet, mens om lag 2.000 tilbakebetalingskrav fra Nav skal omgjøres.

NTB var torsdag i kontakt med setteriksadvokat Henry John Mæland, som har ansvaret for Nav-sakene. Han ønsker ikke å kommentere saken før eventuelt på et senere tidspunkt.

Fakta om trygdeskandalen

* Ifølge myndighetene har Nav siden 2012 feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

* Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel.

* I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke av sakene og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

* Tirsdag kom opposisjonen på Stortinget med «sterk kritikk» av regjeringens håndtering av trygdeskandalen.

* EUs regelverk er innfløkt, og i forrige uke konkluderte tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård med at Nav i utgangspunktet hadde rett og at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet, og ikke til eksport av sykepenger til sykmeldte i Norge.

* Onsdag ble det kjent at EU-kommisjonen kan tolkes i retning av at det er opp til statene selv om de vil stille oppholdskrav for rett til sykepenger, så lenge man får ta med ytelsen om man flytter permanent.

 

Annonse
Annonse
Annonse