Annonse
KORTERE VENTETID: Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er fornøyd med at ventetiden for å få utbetalt erstatning fra NPE har gått ned.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Pasienter får raskere erstatning etter feilbehandling

Ventetiden for å få utbetalt erstatning har gått ned med 50 dager, viser tallene fra NPE.

Dette tilsvarer en nedgang på 8 prosent sammenlignet med første halvår i fjor for pasienter som får tilkjent erstatning.

– Det er viktig å gjøre ventetiden så kort som mulig når noe har gått galt i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

Pasienter som fikk innvilget sin søknad om erstatning, fikk totalt utbetalt 603 millioner kroner i første halvår, noe som er en økning på 95 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Så langt har kun et fåtall pasienter krevd erstatning på grunn av koronatiltakene. Blant dem som har gjort dette, er erstatning etter utsatte operasjoner, tap av eiendeler under koronabehandling og psykiske belastninger etter respiratorbehandling de hyppigste årsakene.

Det er for tidlig å si noe sikkert om omfanget av pasientskader i forbindelse med koronapandemien, ifølge NPE.

Annonse
Annonse
Annonse