Annonse
Foto: Annika Byrde  

Psykisk pakkeforløp langt unna målet for barn og unge

Det viser en oversikt som ble lagt fram av Helsedirektoratet fredag.

– Vi er godt på vei, men ikke helt i mål, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Målet er at 80 prosent av pasientene skal utredes innen anbefalt forløpstid. I psykisk helsevern for voksne ble målet nådd for 72 prosent, mens for ruspasienter som får tverrfaglig behandling, var andelen 82 prosent.

– Resultatene viser at mye er på plass, men også at vi har en vei å gå. Jeg forventer og har tillit til at målingene brukes for å forbedre tjenestene til det beste for pasientene, sier Høie.

Rapporten viser resultat av målinger på pakkeforløp for psykisk helse og rus for de første fire månedene i år. Pakkeforløpet ble innført i 2019.

Målet med ordningen er å gi pasienter et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Pasienten skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

 

Annonse
Annonse
Annonse