Annonse
Kommunene har ansvar for å hjelpe dem som strever med å skaffe seg bolig på egen hånd. Nå vil regjeringen gjøre ansvaret enda tydeligere og gi fylkesmannen ansvar for å følge med på om kommunene gjør det de skal.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      

Regjeringen foreslår ny lov som skal sikre at alle har et hjem

Regjeringen sender onsdag en ny lov på høring som skal klargjøre kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. Den vil også gi fylkesmannen ansvar for å føre tilsyn med at kommunen oppfyller plikten til å gi bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Blant kravene til kommunen er at den skal ta boligsosiale hensyn i planleggingen og ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte, påpeker Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Det er om lag 179.000 mennesker som anses som vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er mennesker som enten står uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin eller bor i uegnet bolig eller bomiljø. Rundt 4.000 mennesker er bostedsløse.

I tillegg til lovforslaget har regjeringen laget en ny boligsosial strategi der det blant annet lanseres en nullvisjon for bostedsløse. Strategien retter seg spesielt mot å hjelpe barn og unge og personer med nedsatt funksjonsevne.

– Målet er at alle, uavhengig av bakgrunn, forutsetninger og personlige egenskaper skal få muligheten til å eie og forme et hjem som passer dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Annonse
Annonse
Annonse