Annonse
LEMPER PÅ KRAVENE: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har bedt Nav om å lempe på reglene for sosialhjelp.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Regjeringen gjør det enklere å få sosialhjelp

Departementet sendte et brev om endringen til Nav i forrige uke, opplyser arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB. Der blir Nav-kontorene bedt om å være tilbakeholdne med å kreve at bilen eller huset må selges før man kan få sosialhjelp. Dessuten lempes det på kravene til å dokumentere utgifter.

Nav skal også ta særlig hensyn til barns situasjon.

– For eksempel kan det være nødvendig å innvilge penger til ekstra digitale hjelpemidler, spill, bøker eller annet som kan bidra til aktivitet og sosialisering, opplyser Røe Isaksen.

Mengder av søknader

Over 300.000 mennesker har søkt om dagpenger siden regjeringen innførte de strenge koronatiltakene 12. mars. For mange kan det være vanskelig å få endene til å møtes mens de venter på at dagpengene kommer, eller fordi en allerede lav inntekt blir enda mindre.

– Dette er en ekstremt vanskelig tid for mange, og særlig for dem som ikke har en sparekonto som de kan leve av i en overgangsperiode, sier statsråden.

Røe Isaksen sier loven ikke er endret, men at veilederen for sosialhjelp er forenklet og at det kan bli en endring i forskriften for en kortere periode. Dette skal gi mindre arbeidspress på Nav og forkorte saksbehandlingstiden.

Forskudd på dagpenger

Frivillige organisasjoner som hjelper blant annet enslige forsørgere og lavinntektsfamilier, melder om vanskelige tider, og flere grupper ber om gratis mat, kunne NTB melde i helgen.

Røe Isaksen svarer slik på spørsmålet om han føler seg trygg på at alle får det de trenger, og ingen går sultne:

– Nei, men vi jobber på spreng for at folk får det de trenger.

Han minner om at permitterte nå kan søke Nav om forskudd på dagpenger, slik at man får penger før påske.

Røe Isaksen tilføyer at man ikke vil få full sats i forskudd, fordi Nav har begrenset kapasitet. Men alle skal få det de har krav på, når alle dagpengesøknadene er behandlet, lover han.

Overføre saksbehandlere?

Arbeidsministeren sitter fortsatt i isolasjon fordi han har fått påvist koronasmitte. Man han opplyser at departementet har daglig kontakt med Nav og at etaten har fullt fokus på å få betalt ut dagpenger.

Han bekrefter at det kan bli aktuelt å be saksbehandlere fra andre deler av det offentlige om å bidra i Nav.

Han er også positiv til forslaget om at ansatte på NRKs lisenskontor som mister jobben fra 1. april, kan gå over til Nav.

– Men jeg kommer ikke til å presse løsninger på Nav som de ikke selv mener hjelper. Det er en dårlig idé, sier Røe Isaksen. Han mener flaskehalsen bare i begrenset grad kan avhjelpes ved å hente inn folk.

Annonse
Annonse
Annonse