Annonse
Ett år etter at planen skulle legges fram, har regjeringen nå lansert en pårørendestrategi som skal løfte fram pårørendes rolle og situasjon. Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie lover at pårørende skal anerkjennes som en ressurs.  Foto: Jil Yngland / NTB      

Regjeringen klar med handlingsplan for pårørende

Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende, og regjeringen viser til at belastningen er stor for mange.

– Mange pårørende gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Det gjør de fordi de bryr seg og er glad i sine nærmeste. Dette omsorgsbidraget er en viktig verdi i samfunnet og noe vi må støtte opp om, statsminister Erna Solberg.

I rene tall utgjør den ulønnede innsatsen fra pårørende 136.000 årsverk. Til sammenligning er det 142.000 årsverk i de kommunale omsorgstjenestene.

– Vi må samtidig sørge for at pårørende ikke sliter seg ut og at de orker å stå i jobb og utdanning, sier Solberg videre.

Strategien ble lovet å være klar før jul i fjor, men ble utsatt til våren 2020. Etter på ha hentet inn innspill fra organisasjoner og mer enn 300 pårørende, er den nå endelig lansert.

Helse- og omsorgsdepartementet skal som del av strategien blant annet utarbeide en nasjonal pårørendeundersøkelse, bidra til bedre pasient- og pårørendeopplæring og utvikle modeller for mer fleksible former for avlastning.

– Selv om pårørende er i ulike livssituasjoner, er mange opptatt av de samme tingene: De vil føle seg trygge på at den de er pårørende til blir tatt godt vare på. Mange har også et behov for å bli mer sett, hørt og anerkjent, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Annonse
Annonse
Annonse