Annonse
ERKJENNER AT TING KAN BLI BEDRE: – Når feil praksis har blitt gjennomført og ikke oppdaget av Nav, trygderetten, påtalemyndigheten, advokater og av dommerne i domstoler over så mange år, er det åpenbart at noe kan bli bedre, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen vil sette ned utvalg som skal gå gjennom trygdelovgivningen

Det opplyser statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding i forbindelse med at Norge torsdag leverte sitt svar til ESA i forbindelse med Nav-saken.

– Når feil praksis har blitt gjennomført og ikke oppdaget av Nav, trygderetten, påtalemyndigheten, advokater og av dommerne i domstoler over så mange år, er det åpenbart at noe kan bli bedre, sier han.

Krav om opphold i Norge for å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger er ikke i tråd med EØS-retten, har ESA tidligere slått fast.

– Vi er enige med ESA i noe, men ikke alt. For eksempel mener vi at det ikke er i strid med EØS-reglene å nekte et utenlandsopphold dersom oppholdet i utlandet ikke er forenlig med en avtalt aktivitetsplan, sier Einan.

Arbeids- og sosialdepartementet påpeker at ESA er enig med Norge i at artikkel 21 er anvendt feil «i den utstrekning ytelser er avslått alene på grunn av opphold i en annen EØS-stat, og at feilaktige straffedommer må rettes opp.»

På bakgrunn av Norges svar vil ESA vurdere om det er grunn til å formelt åpne sak mot Norge.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Siden 2012 anslås det at minst 78 personer er uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

 

Annonse
Annonse
Annonse