Annonse
GLAD FOR ENDRING: – Jeg er derfor veldig glad for at vi nå åpner for å skjerme ideelle aktører i konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Regjeringen vil styrke ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester

– Regjeringen vil bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører, sier næringsminister Iselin Nybø i en felles pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet og Barne- og familiedepartementet.

– Vi sikrer at anskaffelsesregelverket åpner for at staten og kommunene kan utnytte handlingsrommet til å bruke ideelle aktører ved kjøp av helse- og sosialtjenester. Mer mangfold blant de som tilbyr helse- og sosialtjenester gir valgfrihet for brukerne. På den måten kan folk selv bestemme hva som passer best i deres liv, sier Nybø.

Regjeringen er opptatt av å styrke ideelle aktørers posisjon, fastslår barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Historisk har ideelle aktører sett utfordringer i samfunnet og tatt ansvar. Det vil vi at de fortsatt skal gjøre, og jeg er derfor veldig glad for at vi nå åpner for å skjerme ideelle aktører i konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester, sier han.

Bruker handlingsrommet

Regjeringen mener at EØS-avtalen åpner for innføring av slike forskriftsbestemmelser, men påpeker samtidig at forholdet til EØS er likevel ikke avklart.

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har stilt spørsmål ved om reguleringen er i strid med EØS-retten. Det betyr at oppdragsgivere som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle kan risikere erstatningssøksmål, dersom det senere skulle vise seg at forskriftsbestemmelsene er i strid med EØS-avtalen, ifølge pressemeldingen fra de to departementene.

Annonse
Annonse
Annonse