Annonse
RIKTIG Å RYDDE OPP: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det var riktig av regjeringen å starte en omfattende opprydning i Nav i fjor høst, på bakgrunn av råd regjeringen fikk fra juridiske eksperter.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Røe Isaksen

Riktig å starte trygdeopprydding

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderte sist uke i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. Torsdag ble det ny oppmerksomhet om saken da Rett24 publiserte en artikkel hvor det fremgår at EU-kommisjonen synes å støtte Utgårds syn.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter i en skriftlig kommentar til NTB at han har sett brevet som fagavdelingen i ett av EU-kommisjonens generaldirektorater har sendt Utgård.

Samtidig forsvarer Isaksen regjeringens håndtering av saken.

– I fjor høst fikk regjeringen klare juridiske råd fra Nav og de fremste juridiske miljøene i staten, og beskjed om at trygderetten hadde endret sin praksis. Konklusjonen var at loven var tolket feil, og at folk kunne være uriktige dømt, sier statsråden.

– Da satte regjeringen umiddelbart i gang arbeidet med å rydde opp overfor dem som var rammet. Det var riktig å starte denne opprydningen i oktober, og opprydningen i Nav vil fortsette, konstaterer han.

Isaksen viser til at regjeringen har satt ned et granskningsutvalg som blant annet skal se på de juridiske sidene av saken, og at han nå venter på utvalgets vurderinger.

– Jeg har registrert at det naturlig nok har vært diskusjon om de juridiske sidene av saken, sier Isaksen.

Annonse
Annonse
Annonse