Annonse
ÅPNER FOR JUSTERINGER: – Det kan være argumenter for å justere på regelverket på enkelte ting. For eksempel hvis du er i et behandlingsløp som tar lengre tid, sier Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Røe Isaksen åpner for å justere AAP-regler

Kritikken har vært sterk mot innstrammingene i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) som regjeringen satte i verk for to år siden. Reduksjon i maksimaltiden man kan motta ytelsen, og innskjerping av mulighetene for å få forlengelse, har ført til at mange har mistet AAP. Det har i mange tilfeller skjedd uten at de har vært avklart verken for arbeid eller uføretrygd.

Nav har påvist at mange har havnet sosialhjelp etter at de har falt ut av AAP-ordningen.

Forsvarer innstramming

Det var riktig å stramme inn på ordningen, mener Torbjørn Røe Isaksen, som tok over som arbeids- og sosialminister for tre uker siden.

– Den gamle ordningen fungerte ikke. Hvis du har lav terskel for å komme inn og du blir gående år etter år etter år uten aktivitet, uten å få avklaring, uten å komme videre, så har det store problemer ved seg, sier han til Dagsavisen.

Røe Isaksen sier samtidig at han vil lytte til dem som er rammet av endringene.

– Vi er nødt til å vite mer om den gruppa som vi ser i statistikken, som et halvt år etter AAP fortsatt har nedsatt arbeidsevne. Hvordan blir de fulgt opp? Hvilke tiltak får de fra Nav? Får de andre typer ytelser? Det må vi vite mer om. Vi kommer til å sende en bestilling til Nav og be om å få mer fakta på bordet om det.

Åpner for justeringer

– Selv om jeg mener omleggingen i det store og hele var riktig, så er det slik at vi hele tida må vurdere om regelverket treffer eller får urimelige konsekvenser. Det betyr ikke at vi kommer til å reversere det som er gjort, men at det kan komme justeringer, det er jeg åpen for, sier Røe Isaksen til Dagsavisen.

Statsråden trekker blant annet fram situasjonen for personer som er i lange forhandlingsløp.

– Det kan være argumenter for å justere på regelverket på enkelte ting. For eksempel hvis du er i et behandlingsløp som tar lengre tid. Jeg kan ikke si noe mer konkret enn det, også fordi jeg har en del spørsmål og ting jeg vil se nærmere på. Men det er naturlig å se på om omleggingen har fått enkelte utslag som verken er ønsket eller villet, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse