Annonse
AVVISER INNSYNSKRAV: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil ikke gi Stortinget innsyn i de juridiske vurderingene regjeringen fikk fra regjeringsadvokaten før trygdeskandalen sprakk i fjor høst.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Røe Isaksen nekter innsyn i hemmelige Nav-råd

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har gjentatte ganger avslått å gi innsyn i hvilke råd regjeringen fikk fra regjeringsadvokaten før saken sprakk i fjor høst.

– Den vurderingen deler jeg, sier Hauglies etterfølger Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

– Jeg mener det, også for fremtidige regjeringer, er utrolig viktig at rådene som regjeringsadvokaten gir, ikke er offentlige og kan være fortrolige, begrunner Isaksen – og legger til:

– Når det er sagt, er innholdet i vurderingene fra statens fremste juridiske miljøer kjent. Det er disse regjeringen har bygget sine vurderinger på.

Onsdag debatteres innstillingen fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i Nav-saken.

Ap-krav

Både SV og Arbeiderpartiet har flere ganger krevd innsyn i de juridiske vurderingene Nav, departementet og Riksadvokaten lente seg på da de 28. oktober i fjor gikk offentlig ut med saken.

Nå har de hemmelige rådene igjen blitt aktuelle. Årsaken er at tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård nylig i et notat konkluderte med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken. Rett24 skriver samtidig at Utgård synes å få støtte i et brev fra EU-kommisjonen.

– Det er synd at Stortinget ikke har fått innsyn i regjeringsadvokatens begrunnelse, som førte til at regjeringen konkluderte med at regelverket var tolket feil, selv om vi har bedt om det, sier saksordfører Eva Kristin Hansen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til NTB.

– At det nå har kommet en diskusjon, gjør den begrunnelsen enda mer relevant, legger hun til.

«Fortrolighet»

Hauglie begrunnet i et brev til Stortinget avslaget på innsyn. Det er avgjørende for regjeringen å kunne innhente advokatråd i fortrolighet, skrev statsråden, som viste til at Stortinget har bestemt at advokaters råd kan unntas offentlighet.

– Jeg forholder meg til den praksis som har vært over år, fra både nåværende regjering og tidligere regjeringer, om at man ikke utgir Regjeringsadvokatens vurdering, sa Hauglie i stortingshøringen.

Men i en kronikk i Aftenposten skriver professorene Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl at det i Stortinget, også i nyere tid, er «lagt til grunn at regjeringen har en rettslig plikt til å utlevere sine interne dokumenter til Stortinget.»

«Selv om slike innsynskrav bare bør være aktuelle i unntakssituasjoner, er det klart at Nav-saken er en slik unntakssituasjon,» skriver de.

Også Nav

Fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav viser til at etaten har lent seg på regjeringsadvokatens vurdering.

– Trygderetten endret sin praksis i disse sakene. På bakgrunn av det har vi gjort juridiske vurderinger av forholdet mellom folketrygdloven og EØS-regelverket og kommet fram til at vi har praktisert regelverket feil når det gjaldt eksport av disse ytelsene, sier han til NTB.

– Vår nåværende tolkning av regelverket i EØS-saken støtter seg på kjennelser fra trygderetten og regjeringsadvokatens vurdering. Regjeringen har nå satt ned et granskingsutvalg og vi avventer deres konklusjoner, sier han.

Et uavhengig granskningsutvalg skal legge fram sin rapport innen 1. juni i år.

Annonse
Annonse
Annonse