Annonse
LANG ERFARING: Stiftelsen Rettferd har lang erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie, påpeker generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd

Stiftelsen Rettferd starter Nav- og kriserådgivning

Det store presset på Nav på grunn av koronakrisen skaper vanskeligheter for mange brukere av Navs tjenester. Det har fått Stiftelsen Rettferd til å ta affære.

«Vi ser at Nav har utfordrende tider med enorm pågang. Stiftelsen Rettferd ønsker derfor å supplere med Nav- og kriserådgivning til personer som nå har havnet i en utfordrende situasjon», forteller stiftelsen på sine nettsider.

Den nye rådgivningstjenesten er muliggjort ved økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsens bevilgninger til ekstraordinære korona-tiltak.

Lang erfaring

Stiftelsen Rettferd (tidligere Stiftelsen Rettferd for taperne) har lang erfaring med å støtte enkeltindivider med en utfordrende og vanskelig historie, påpeker generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug.

Stiftelsen har blant annet i over 25 år bistått enkeltpersoner og utvalgte grupper med å søke oppreisning fra det offentlige.

Med det nye rådgivningsprosjektet ønsker stiftelsen å bistå personer som har behov for grunnleggende, elementær bistand – for eksempel med å forstå det som står på Navs hjemmesider. Stiftelsen ønsker også å kunne yte bistand til Nav-brukere som har behov for mer omfattende rådgivning.

Prosjektleder er på plass

Lars Birger Salvesen er ansatt som leder for det nye rådgivningsprosjektet, og han er gang med jobben fra første arbeidsdag over påske.

Salvesen har blant annet bakgrunn som fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune og som leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Han har også vært politisk rådgiver på Stortinget for Kristelig Folkeparti.

– V er svært fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Salvesen til å lede stiftelsens Nav- og kriserådgivningsprosjekt, sier Tor Bernhard Slaathaug.

– Lars Birger gir stiftelsen nødvendig tyngde i den utfordrende tiden vi nå er inne i, og har riktig kompetanse og kunnskap som skal til for å lede Nav- og krisekommunikasjonsprosjektet til beste for de brukerne som har behov for denne type bistand nå, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse