Annonse
KRISERÅDGIVNING: Rådgivningstjenesten «Hjelp med NAV» får henvendelser fra mennesker som har vært i kontakt med Nav, men som har opplevd at de ikke har blitt forstått. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Stort behov for kriserådgivning blant Nav-brukere

Presset på Nav har vært stort etter koronautbruddet, og behovet for råd og veiledning har økt blant Navs brukere. Det har fått Stiftelsen Rettferd (tidligere Rettferd for taperne) til å opprette en Nav- og kriserådgivningstjeneste, «Hjelp med NAV».

Rådgivningstjenesten er opprettet med støtte fra Gjensidigestiftelsens bevilgninger til ekstraordinære korona-tiltak, og har også fått støtte fra Bank Norwegian. Tjenesten har vært operativ siden 4. mai, og spørsmålene har vært mange, sier prosjektleder Lars Birger Salvesen.

– Vi har blant annet fått spørsmål om permittering, dagpenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp, sier han.

Mange henvendelser har kommet fra folk som er rammet av koronakrisen, og ikke alle henvendelser har kommet i vanlig arbeidstid.

– Vi har fått henvendelser både fredag og lørdag kveld, og søndag, forteller Salvesen.

Nav trenger et supplement

KAN BLI BEDRE: – Noe Nav er dårlige på, er å hjelpe folk med å klage på vedtak. Folk får avslag og beskjed om at de kan klage, men får ikke hjelp med dette, sier Lars Birger Salvesen. (Foto: Privat)

Etter en drøy måneds drift kan han fastslå at det er behov for en slik rådgivningstjeneste.

– Mange som har vært i kontakt med Nav, har opplevd at de ikke har blitt forstått. Det er mange som har fått seg en trøkk i livet, og som kan oppleve at Nav av og til blir litt for firkantet. Og da kan det være lett å miste motet, sier Salvesen.

– Du skal være ressurssterk for å forstå Nav. Ikke for å si noe galt om Nav, men de trenger et supplement, tilføyer han.

Mer enn korona

Selv om veiledningstjenesten først og fremst er rettet mot brukere av Navs tjenester, har det også kommet spørsmål som gjelder andre offentlige etater, som Lånekassen og Skatteetaten.

Og henvendelsene er ikke begrenset til spørsmål som har med koronasituasjonen å gjøre, foreller Anders Jensen. Han er jurist og medarbeider i den nye rådgivningstjenesten.

– Vi startet opp under koronapandemien, men det er tydelig at også flere henvendelser er spørsmål om Nav generelt og det offentlige. Nordmenn med pågående saker hos ulike instanser, innsatte i norske fengsel, innvandrere og rusmisbrukere er grupper som trenger hjelp selv før pandemien slo inn. Også nordmenn bosatt utenfor EØS-land og innflyttere fra EØS-land har hatt god nytte av «Hjelp med NAV», forteller han.

Felles for mange er at de trenger en hånd å holde i.

En del av dem som har henvendt seg til den nye tjenesten, har saker som har versert i Nav-systemet i lang tid.

– Det sier seg selv at mange av henvendelsene bærer preg av at det er saker som er avgjort tilbake i tid der det fremkommer en form for maktesløshet for å ha kjempet en lang kamp mot lovverket. Med min juridiske bakgrunn har det derfor vært nyttig å kunne gi gratis råd om hvordan de kan angripe sin egen sak, sier Jensen.

Han understreker at det er viktig at alle som tar kontakt, blir behandlet med respekt:

– Det er mennesker som tar kontakt, og det å møte dem som medmennesker og ikke behandle de som ringer inn som bare et personnummer, syns vi er viktig.

En hånd å holde i

Blant dem som henvender seg til rådgivningstjenesten, er det både ressurssterke og mindre ressurssterke mennesker, forteller Lars Birger Salvesen.

– Felles for mange er at de trenger en hånd å holde i og informasjon om hvilke rettigheter de har.

For enkeltmennesker kan det være vanskelig å møte en stor institusjon som Nav. Og det er ikke alltid de våger å komme fram med det de har på hjertet, konstaterer han.

– En som henvendte seg til oss, sa: «Jeg hadde et så ubehagelig møte med Nav sist, så jeg tør ikke spørre dem».

De kan lett oppleve at de ikke har en snøballs sjanse i helvete til å nå fram.

Nav kan bli bedre

Noen av henvendelsene til «Hjelp med NAV» gjelder saker som andre organisasjoner eller institusjoner er de rette til å ta seg av. Da kan hjelpen bestå i å henvise folk videre til andre som kan bistå dem.

Noen ganger kan det også være nødvendig å fortelle folk at de ikke har mulighet til å nå fram med sin sak.

– Noen ganger må vi si til folk at Nav har rett. Folk får ikke alltid medhold, men det er bra at de kan få en «second opinion», sier Salvesen.

Han trekker fram ett område der han mener Nav kan og bør bli bedre:

– Noe Nav er dårlige på, er å hjelpe folk med å klage på vedtak. Folk får avslag og beskjed om at de kan klage, men får ikke hjelp med dette. Folk er ikke jurister og vet ikke hvordan de skal gå fram. De kan lett oppleve at de ikke har en snøballs sjanse i helvete til å nå fram.

Ønsker å forlenge tilbudet

«Hjelp med NAV» ble opprettet for å dekke det akutte behovet for kriserådgivning i kjølvannet av koronautbruddet. I utgangspunktet har Stiftelsen Rettferd fått støtte til å drive tjenesten i tre måneder.

Erfaringene så langt viser imidlertid at det er behov for en slik rådgivningstjeneste også etter denne perioden, fastslår Salvesen.

– Vi jobber for å få forlenget virksomheten. Det blir galt å åpne en dør og så lukke den etter tre måneder, sier han.

Foreløpig har tjenesten bare fått privat finansiering, men Salvesen håper det er mulig å få offentlig støtte til videre drift.

– Vi er gratis, uavhengig og har ingen slagside, poengterer han.

Her finner du rådgivningstjenesten «Hjelp med NAV»:

Nettadresse: www.hjelpmednav.no
Facebook: 
https://www.facebook.com/hjelpmednav.no/
Telefon: 03142
E-post: post@hjelpmednav.no

 

Annonse
Annonse
Annonse