Annonse
KUNNSKAPSMANGEL: Kunnskapsnivået om EØS-regelverket har vært for dårlig i Arbeidsdepartementet, vedgikk tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) (i midten) i høringen om trygdeskandalen. Men verken hun, Anniken Huitfeldt (Ap) eller Robert Eriksson (Frp) kunne huske at de som statsråder hadde noen befatning med saken som nå granskes. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tidligere arbeidsministre om trygdesaken: – Var ikke på mitt bord

– Denne saken var ikke på mitt bord, var en gjenganger da de tre eksministrene torsdag forklarte seg i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité.

De tre etterfulgte hverandre som arbeidsministre før, under og etter innføringen av EUs nye trygdeforordning i 2012.

– Dette var ikke en tematikk som ble gjenstand for politisk diskusjon, sa Bjurstrøm, som var arbeidsminister fra desember 2009 til september 2012.

Ifølge Bjurstrøm ble den nye forordningen behandlet i et spesialutvalg for trygd i 2006 og 2009. Der var vurderingen at den ikke ville medføre vesentlige endringer for det norske handlingsrommet innenfor EØS-avtalen.

Samtidig erkjenner hun at det ser ut som om kunnskapsnivået om regelverket har vært for dårlig i departementet.

– Det beklager jeg, sier Bjurstrøm.

Hennes etterfølger Anniken Huitfeldt sier at hun har gått gjennom dokumentene fra sin tid som statsråd og sett etter eventuelle spørsmål fra Nav når det gjelder praktiseringen av regelverket.

– Jeg har ikke funnet noe, sa Huitfeldt.

Heller ikke Eriksson kan huske å ha hatt saken på sitt bord i løpet av sine to år som arbeidsminister.

– Men denne saken er bare å beklage på det sterkeste. Det er en svært alvorlig sak, sier Eriksson.

Annonse
Annonse
Annonse