Annonse
SLIPPER UNNA: SV reagerer på de øverste ansvarlige for trygdeskandalen, Nav-sjef Sigrun Vågeng og tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) får slippe unna kritikk.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trolig delt innstilling om Nav-skandalen på Stortinget

Tirsdag møtes komiteen en siste gang for å finpusse de siste detaljene i innstillingen, som blir offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Trolig kommer komiteen til å skille lag når det gjelder de viktigste konklusjonene.

– Det er ingen uriktig slutning at det blir ulikt nivå på kritikken. Det er ingen tvil om at de rødgrønne har en annen retorikk enn oss, og jeg tar for gitt at dette blir en del av innstillingen, sier Høyres mann i komiteen, Svein Harberg til NTB.

Vil rette kritikk

Etter det NTB har grunn til tro, vil de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV trolig rette kritikk mot regjeringen for håndteringen av Nav-skandalen. Den endte som kjent med at 78 personer trolig er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

SV har tidligere tatt til orde for et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H). Grunnlaget for et mistillitsforslag mot den ansvarlige statsråden falt etter at tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gikk av i januar.

Skandalen begynte med en strid mellom Nav og Trygderetten om tolkningen av EU-reglene for å ta med seg sykepenger, AAP og pleiepenger midlertidig til andre EØS-land. Trygderetten mente at dette var lov, Nav mente at det var ulovlig. Men saken ble verken prøvd for en vanlig domstol eller forelagt EFTA-domstolen.

Det har åpenbart vært både en mangel på systemer som fanger opp ting.

Striden ble kjent for Hauglies departement i desember 2018. Likevel ble flere dømt og fengslet for trygdesvindel over et halvår senere.

I en høring i kontrollkomiteen i begynnelsen av januar erkjente Hauglie at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

Stå sammen

De rødgrønne partiene har ønsket å stå sammen om felles merknader i innstillingen, opplyser SVs Freddy Øvstegård til NTB.

– Det har vi fått til, sier han, uten å ville utdype hva de tre partiene vil gå inn for.

De borgerlige partiene, inkludert Frp, vil trolig legge seg på en mindre kritisk linje. Samtidig påpeker Harberg at det er mer enn nok å kritisere i saken, noe hele komiteen skal ha samlet seg om.

– Det har åpenbart vært både en mangel på systemer som fanger opp ting, og unaturlige skott mellom instansene som burde ha fanget dette opp, sier han.

Det er en form for politisk ansvarsfrihet som ikke er bra.

– Slipper unna

Høyre mener også, ikke overraskende, at det ikke er noe å utsette på Hauglies håndtering av saken.

– Så vidt jeg ser, er det ingenting å kritisere henne for, sier Harberg.

Øvstegård reagerer på sin side på at de på toppen får slippe unna etter skandalen.

– Det er jo det som er blitt sluttspillet i denne saken, at både Hauglie og Nav-sjef Sigrun Vågeng har sluppet å ta ansvaret. Det er en form for politisk ansvarsfrihet som ikke er bra, sier han.

Vågeng (69) går etter planen av i august.

Fakta om trygdeskandalen

* Siden 2012 eller før har Nav feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Feiltolkningen kan også gå lenger tilbake.

* Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

* Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel. De resterende er enten idømt betinget fengsel eller samfunnsstraff.

* I underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort en rekke feilaktige saker og hadde i midten av februar utbetalt rundt 34 millioner kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Nav konkluderte 22. januar med at det ikke er funnet feiltolkninger av EØS-regelverket for andre ytelser.

* Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni.

* Samtidig har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hatt sin egen gransking av saken. Komiteens innstilling skal leveres tirsdag.

* Før tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) gikk av i januar, hadde Rødt, SV og MDG varslet mistillit mot henne. SV har uttalt at de i stedet vurderer et såkalt daddelvedtak – den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan gi uten å fremme mistillit – direkte mot statsminister Erna Solberg (H).

 

Annonse
Annonse
Annonse