Annonse
MYE ULØNNET OMSORG: Uføre og deltidsarbeidende gjør langt mer ulønnet omsorgsarbeid enn heltidsarbeidende, viser undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Foto: KatarzynaBialasiewicz/iStock

Uføre gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

16 prosent av befolkningen gjør en form for regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Andel har vært stabil siden 2012, viser Levekårsundersøkelsen om helse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hvor mye ulønnet omsorgsarbeid man gjør, henger sammen med tilknytning til arbeidslivet, viser undersøkelsen.

Det er det er uføre, deltidsarbeidende og middelaldrende som i størst grad bruker fritiden på å gi hjelp eller tilsyn til naboer, venner, foreldre eller andre slektninger.

Én av fire uføre yter omsorg

25 prosent av uføre og 23 prosent av deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid. Blant dem som er yrkesaktive på heltid, er andelen 17 prosent.

Blant arbeidsledige og hjemmearbeidende er det om lag like mange som gjør ulønnet omsorgsarbeid som blant heltidsarbeidende.

Studenter er den gruppen som i minst grad yter ulønnet omsorg.

Flere forklaringer

Mange middelaldrende gjør ulønnet omsorgsarbeid, og i denne gruppen er det mange som jobber deltid eller er uføre. Det er derfor vanskelig å si hva som er den viktigste årsaken til at de gjør mye omsorgsarbeid, påpeker SSB.

Forklaringen kan være at deltidsarbeidende og uføre gjør mer omsorgsarbeid fordi de har mer tid, eller at de mellom 45 og 66 år ofte har noen rundt seg som har behov for hjelp.

Sannsynligvis er både alder og arbeidssituasjon viktig, mener SSB og viser til at uføre og deltidsarbeidende i andre aldersgrupper gjør også forholdsvis mye ulønnet omsorgsarbeid.

Mindre forskjell mellom kjønnene

Omfanget av ulønnet omsorgsarbeid er nesten likt for kvinner og menn. Dette er forskjellig fra situasjonen tidligere, da mer av omsorgsoppgavene falt på kvinner.

I 2019 ga 17 prosent av kvinner og 16 prosent av menn regelmessig ulønnet hjelp eller tilsyn. I 2008 var andelen 18 prosent blant kvinner og 13 prosent blant menn.

Siden 2015 har andelen middelaldrende menn som gir hjelp eller tilsyn til syke, eldre eller funksjonshemmede økt fra 19 til 22 prosent. Det er den høyeste andelen siden målingene startet i 2008.

Hver fjerde middelaldrende kvinne gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid. Dette har vært ganske stabilt over tid.

Annonse
Annonse
Annonse