Annonse
PENSJONSTAP: Pensjonister med opptjeningstid fra EØS-land mistet pensjon etter en praksisendring i 2014. Foto: FluxFactory/iStock
Ny EØS-sak

Uføre og alderspensjonister har mistet pensjon

Ifølge avisen ble totalt 108 personer fratatt store deler av pensjonen sin etter en nytolkning av loven initiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Pengene det er snakk om, ble fram til 2014 utbetalt som et garantitillegg med hjemmel i en EU-forordning. Tillegget sikret at uføre- og alderspensjonister med opptjeningstid fra andre EØS-land fikk utbetalinger på nivå med norsk minstepensjon.

Grunnet en dom fra EU-domstolen fra 2017 vurderer departementet nå om praksisen skal endres, skriver Dagbladet.

– Vi vurderer for tiden hvordan dommen skal følges opp i Norge, skriver departementet i en epost til avisen.

Departementet opplyser at de i 2013 kom fram til at det ikke forelå noen plikt til å gi det aktuelle tillegget, og at praksis derfor ble lagt om.

Ifølge et tentativt anslag fra Nav har etaten latt være å utbetale rundt 25 millioner kroner som følge av nytolkningen.

Nav sier at de følger instrukser fra overordnet departement, og at deres syn er at «dommen ikke endrer grunnlaget for at garantitillegget ble avviklet i den formen det hadde før 2014.».

Annonse
Annonse
Annonse