Annonse
ØKT BEHOV: Koronakrisen vil føre til at behovet for tilkallingsassistenter for funksjonshemmede vil øke, tror Uloba. Foto: SeventyFour/iStock

Uloba rekrutterer permitterte som tilkallingsassistenter

Koronautbruddet skaper utfordringer for funksjonshemmede som har assistanse gjennom ordningen med borgerstyrt personlig assistanse (BPA).

Behovet for tilkallingsassistenter vil øke, tror Uloba – Independent Living Norge. Selskapet er en stor BPA-aktør og jobber for å hente inn permitterte fra andre bransjer for å møte behovet for tilkallingsassistenter over hele landet.

Selskapet lager nå et system hvor permitterte kan melde sin interesse for å jobbe som assistenter for funksjonshemmede.

Avhengige av assistentene

– Vi som har borgerstyrt personlig assistanse (BPA), er helt avhengige av assistentene våre for å få hverdagen til å gå rundt og til å leve det livet vi ønsker, sier leder for personlig assistanse i Uloba, Stig Morten Skjæran, i en pressemelding.

Jeg håper at vi på denne måten kan bruke én problematisk situasjon til å løse en annen.

– I disse koronatider må vi planlegge for at assistenter kan bli syke, eller av andre grunner ikke kan møte på jobb. Derfor trenger arbeidslederne våre akkurat nå flere tilkallingsassistenter over hele landet som kan stille på forholdsvis kort varsel, om behovet skulle oppstå, sier han.

Løser én utfordring med en annen

PROBLEMLØSING: – Jeg håper at vi kan bruke én problematisk situasjon til å løse en annen, og derigjennom slå to fluer i ett smekk, sier Stig Morten Skjæran (til høyre i bildet. (Foto: Uloba)

For å sikre nok tilkallingsassistenter har Uloba laget et system på sine hjemmesider hvor permitterte og arbeidssøkende kan registrere sin interesse for midlertidig ansettelse.

Her fyller man ut et enkelt skjema, hvor den enkeltes kontaktopplysninger gjøres tilgjengelig for Ulobas BPA-arbeidsledere i den kommunen der man bor. Den eller de arbeidslederne som trenger tilkallingsassistenter, vil ta direkte kontakt for et kort, uformelt intervju.

Om man blir enige, skrives det en ansettelseskontrakt i tråd med Ulobas tariffavtale og gjeldende regler for assistanseyrket, og så er man klar for å begynne å jobbe, forteller Uloba.

– Jeg håper at vi på denne måten kan bruke én problematisk situasjon til å løse en annen, og derigjennom slå to fluer i ett smekk, sier Skjæran.

Økt behov for tilkallingsassistenter

Uloba forventer en betydelig økning i behovet for tilkallingsassistenter, etter hvert som konsekvensene av korona-utbruddet sprer seg.

– Foreløpig har vi ting under kontroll, men vi regner med at det bare er et tidsspørsmål før noen av våre BPA-arbeidsledere får utfordringer på grunn av at assistenter blir forhindret fra å stille på jobb, sier Skjæran.

Dette gjør en personlig assistent

Personlige assistenter har mange ulike arbeidsoppgaver.

– Vi pleier å si at en assistent gjør det den som har assistansen ville gjort selv, om vedkommende ikke hadde hatt en funksjonsnedsettelse, sier Skjæran.

– Det kan være nødvendige hverdagsaktiviteter som handling, husvask og matlaging, men det kan like gjerne være å assistere på reise, på jobb eller i forbindelse med fritidsaktiviteter. Noen har et stort assistansebehov, andre har et mindre. Hvordan arbeidshverdagen som assistent blir, avhenger av hva personen man jobber for ønsker å fylle livet sitt med, sier han.

Her kan interesserte registrere seg:

https://www.uloba.no/assistent/

Annonse
Annonse
Annonse