Annonse
BEHOV FOR GJENNOMGANG: – I lys av EØS-saken er det behov for å se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de internasjonale avtalene som Norge er bundet av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Etter trygdeskandalen

Utvalg skal gjennomgå trygdelovgivningen

Professor Halvard Haukeland Fredriksen er i statsråd 23. juni oppnevnt som leder for det nye lovutvalget.

– I lys av EØS-saken er det behov for å se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de internasjonale avtalene som Norge er bundet av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Lovutvalget skal gjennomgå forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering, ifølge pressemeldingen.

Utvalget skal kartlegge hovedtrekkene av de folkerettslige forpliktelsene på området, og bidra til en bedre forståelse av rekkevidden av de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg når det gjelder trygdekoordinering.

Utvalget skal legge fram sin utredning for Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. juni neste år.

Annonse
Annonse
Annonse