Annonse
LOVENDRING: Fra 1. juli blir det strengere reaksjon på misbruk av au pair-ordningen.  Foto: Middelveld/iStock

Vertsfamilier som utnytter en au pair, kan bli varig utestengt

1. juli trer innføres en lovendring for au pair-ordningen som innebærer strengere reaksjon på misbruk av ordningen.

Lovendringen gjelder både når vertsfamilien har brutt vilkårene for au pair-tillatelse, og når en person i vertsfamilien har begått straffbare forhold mot au pairen.

Fram til nå har slike forhold bare medført midlertidig utestengelse, med en maksimal varighet på henholdsvis fem og ti år. Nå kan vertsfamilier som utnytter au pairer, bli varig utestengt fra ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen.

Også au pairenes rettsstilling styrkes med lovendringen, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. Det skjer for eksempel ved at utestengelse nå kan ilegges for mindre alvorlige forhold og på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Fra 1.juli 2020 trer en annen endring i utlendingsloven i kraft som innebærer at søkere og referansepersoner i familieinnvandringssaker fra nå av kan pålegges å avlegge DNA-test. Utlendingsmyndighetene har frem til nå bare hatt adgang til å anmode testing i saker hvor det er behov for å fastslå en familierelasjon.  

Annonse
Annonse
Annonse