Annonse
MANGE UTEN INNTEKT: Flere tusen står juten inntekt etter å ha mistet arbeidsavklaringspenger, ifølge arbeidspolitisk talsperson Solfrid Lerbrekk i SV. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vet ikke hvor mange som står uten inntekt etter AAP-innstramming

I januar 2018 ble regelverket for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) strammet inn. Maksimaltiden for å få ytelsen ble redusert fra fire til tre år, og det ble langt vanskeligere å få innvilget forlengelse. Når man mister AAP, er det også innført en karenstid på et år før han kan søke om ytelsen igjen.

I karenstiden har mange blitt stående uten inntekt, ifølge arbeidspolitisk talsperson Solfrid Lerbrekk i SV.

– Vi vet at de har gått ut av AAP og er i karenstid. De har søkt sosialhjelp uten å få det. Og da må de ta av egne oppsparte midler, sier Lerbrekk til Fri Fagbevegelse.

Ifølge statistikk fra Nav sluttet 10.700 mennesker å motta AAP etter regelendringen i 2018. Men Nav har ikke oversikt over hvor mange som står uten noen form for inntekt eller stønad.

– Vi fører ingen egen statistikk over gruppen som eventuelt måtte falle inn under regelverket for karens, svarer arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav til Fri Fagbevegelse.

Flere tusen

Solfrid Lerbrekk  mener det er grunnlag for å slå fast at det dreier seg om flere tusen mennesker. SV-politikeren har stilt et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen der hun spør om hva som har skjedd med om de 10.700 som sluttet å motta AAP i 2018. Hun har spesielt bedt om informasjon om dem som ikke får inntekt fra andre stønader.

I svaret fra Røe Isaksen framgår det at det ikke finnes egen statistikk på om noen stod uten inntekt, skriver Fri Fagbevegelse.

«Hva slags inntekter de 10.700 hadde, framkommer ikke av denne statistikken. Gruppen kan ha ulike offentlige livsoppholdsytelser eller være forsørget av familie eller andre», skriver arbeidsministeren i svaret.

Annonse
Annonse
Annonse