Annonse
INFORMASJONSUTVEKSLING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng ønsker å drøfte hvordan informasjonsutveksling mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Røe Isaksen

– Vi må ta lærdom av Nav-saken

Røe Isaksen overtok ansvaret for den største rettsskandalen i norsk historie da han fredag ble utnevnt til ny arbeids- og sosialminister etter Anniken Hauglie.

Allerede onsdag, på sin tredje arbeidsdag i departementet, møtte han de sentrale partene i saken – Nav-direktør Sigrun Vågeng, riksadvokat Jørn Maurud og avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik fra Trygderetten – for å drøfte hvordan informasjonsutvekslingen mellom etatene bør håndteres fremover.

– Dette er en viktig del av Riksadvokatens og Navs arbeid for å få bedre kommunikasjon, sier Isaksen til NTB. Han har nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle og forbedre informasjonsflyten.

– Jobb å gjøre

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch har kommet med sterk kritikk av både Nav og departementet for ikke å varsle umiddelbart da de ble klar over at folk som har blitt dømt og fengslet for trygdesvindel, har blitt urettmessig straffeforfulgt.

Vi har fått bekreftet at Nav har en jobb å gjøre.

Minst 78 personer er uriktig dømt, og mange tusen er rammet av at Nav i en årrekke har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Buschs etterfølger Jørn Sigurd Maurud sier til NTB at møtet onsdag er et ledd i å sikre at en slik skandale ikke skjer igjen.

– Men vi har fått bekreftet at Nav har en jobb å gjøre, sier han.

– Må prøve igjen

Nav-direktør Sigrun Vågeng understreker nok en gang at Nav er i full gang med å rydde opp etter skandalen. De rundt 2.400 sakene der folk feilaktig har fått krav om tilbakebetaling, skal være ferdig behandlet før sommeren, sier hun til NTB.

– Hva vil du si til de mange som nå melder om at de ikke kommer gjennom til Nav, eller ikke får svar på sine henvendelser?

– De må bare prøve igjen, sier Vågeng.

Røe Isaksen erklærte allerede fredag at han i likhet med Hauglie har tillit til Vågeng.

– Systemet må lære

Han forsikrer at myndighetenes førsteprioritet er å sikre alle som er blitt berørt av skandalen.

– Det er at de som har krav på utbetalinger, får det, og at klager og fri rettshjelp-ordninger fungerer som de skal. På litt lengre sikt må vi også se hva hele systemet vårt kan lære av dette, sier Røe Isaksen.

– Det kan også innebære at loven må endres, sier arbeidsministeren.

På litt lengre sikt må vi også se hva hele systemet vårt kan lære av dette.

I Nav-høringen på Stortinget i begynnelsen av januar ble det fra flere hold påpekt at det som står i den norske trygdeloven, er i direkte motstrid med EØS-reglene, uten at det kommer tydelig fram i lovteksten.

– Kommer du til å gjøre noe annerledes enn din forgjenger?

– Det er litt for tidlig å si, sier Røe Isaksen.

– Hvordan var det å ta over et departement der en slik sak ligger som en tung skygge?

– Det er et privilegium å få være statsråd og et viktig samfunnsoppdrag som jeg tar på det største alvor. Hvis jeg vil realisere meg selv, skal jeg skrive en roman, sier statsråden.

Annonse
Annonse
Annonse