Annonse
GOD OPPFØLGING: – Vi ser mange eksempler på at folk kan komme seg ut og klare seg i det ordinære arbeidslivet om de får god oppfølging, sier stortingsrepresentant Margret Hagerup til Handikapnytt. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Høyre-forslag

Vil erstatte varig tilrettelagt arbeid med mer fleksibel ordning

Høyres programkomité presenterer mandag førsteutkastet til stortingsvalgprogram for 2021-2025. Et av forslagene er endringer i ordningen med varig tilrettelagt arbeid slik at den blir mer fleksibel og får flere over til det ordinære arbeidslivet, skriver Handikapnytt.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser i form av ansettelse i skjermede eller ordinære arbeidsplasser (VTA-O).

Høyres programkomité forslår at VTA og VTA-O erstattes med en ny og mer fleksibel ordning som gir den enkelte tettere oppfølging.

Vil fjerne V-en

– Vi ser mange eksempler på at folk kan komme seg ut og klare seg i det ordinære arbeidslivet om de får god oppfølging. Men om du i dag får tilrettelagt arbeid på en vanlig arbeidsplass, følger det ingen slik oppfølging med, sier medlem i programkomiteen og stortingsrepresentant fra Rogaland, Margret Hagerup, til Handikapnytt.

Hagerup vil fjerne V-en i både VTA og VTA-O.

– Det er stigmatiserende å bruke ordet «varig». Noen har behov for å være i en skjermet virksomhet hele livet, men det er unødvendig å sette folk i bås med et ord som ikke kommuniserer de mulighetene mange har, sier hun.

Les også: Høyre vil ha forsøk: La kommunene få ansvar for trygdebudsjettet

Bedre oppfølging

Hagerup mener oppfølgingen av den enkelte vil bli bedre hvis tiltaksbedrifter får ansvar for tiltaksdeltakere på ordinære arbeidsplasser.

I dag er det slik at tiltaksbedrifter har ansvaret for varig tilrettelagte arbeidsplasser, mens Nav har ansvar for tilrettelegging i det ordinære arbeidslivet, skriver Handikapnytt.

– Veldig spennende

Forslaget fra Høyre blir godt mottatt i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel.

– Det Høyre kommer med, er veldig spennende, sier informasjonssjef Per Christian Langset til Handikapnytt.

– Vi ser at mange som i dag er i varig tilrettelagt arbeid, har mulighet til å jobbe i ordinært arbeidsliv dersom de får god oppfølging og god jobbmatch. Og det ordinære arbeidslivet er mye mer mottakelig for denne gruppen av arbeidstakere nå enn tidligere, sier Langset.

Annonse
Annonse
Annonse