Annonse
BER STATEN BETALE: Astrid Bergmål i Virke ønsker at myndighetene korter ned perioden arbeidsgiver må utbetale sykepenger for.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Virke ber staten ta regningen for sykepenger

– Vi får nå tilbakemeldinger fra flere av våre medlemmer om at virksomheter nå opplever at unormalt mange ansatte sykmelder seg. Det innebærer at virksomhetene blir sittende med regningen, sier Astrid Bergmål i Virke til NTB.

Fredag la regjeringen fram forslag om at permitteringsreglene endres slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering. Tidligere var det 15 dager. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten.

Nå ber Virke om at det også gjøres noe med arbeidsgivers utbetalingsperiode for sykepenger. I dag betaler arbeidsgiver sykepenger i opptil 16 arbeidsdager før Nav overtar utbetalingen.

– Vi ber nå Stortinget om å også dekke de første 14 dagene der en arbeidstaker er syk for å sikre at virksomheter ikke går over ende. Dette tiltaket kan ikke vente til neste runde. Dette er et tiltak som må komme nå. Virksomhetene har ikke tid til å vente, sier Bergmål.

Endringene i permitteringsreglene skal gjelde til 31. oktober og er et tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av den pågående virusepidemien.

Mandag skal Stortinget behandle krisepakken regjeringen la fram på fredag. Andregangsbehandling blir torsdag.

405.000 arbeidsplasser er truet

Nærmere 100 000 arbeidsplasser er stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset, skriver Virke i en pressemelding.

– Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset. Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening. 

− Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe smittespredningen. På samme tid må vi planlegge for livet etter koronaviruset, sier Horneland Kristensen.

I Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge, rapporterer bedriftseiere i næringer som står for 405 000 arbeidsplasser å være sterkt berørt av koronaviruset. Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening. 

 Virke forteller at medlemsbedriftene melder om en akutt likviditetskrise, og organisasjonen mener de skatte- og avgiftsmessige tiltakene regjeringen la frem i fredag ikke monner.

Virksomhetene må få utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, mener Virke, som  foreslår at neste termin for innbetaling utsettes til oktober, og at man har to forfall i 2020; i oktober og ved årsskiftet.

Annonse
Annonse
Annonse