Annonse
BETALINGSVILJE: Mange er villige til å betale for praktisk bistand for å kunne bo hjemme lenger, viser undersøkelse er gjennomført av Rådet for et aldersvennlig Norge. Foto: Frank May / NTB  

Åtte av ti mener folk må ta mer ansvar for alderdommen

Ifølge VG er det Rådet for et aldersvennlig Norge som har stilt spørsmål om dette i undersøkelsen Helsepolitisk barometer.

44 prosent oppgir at de ikke er villige til å betale for hjelp og praktisk bistand fra private for å kunne bo hjemme lenger som eldre. Samtidig er 38 prosent villige til å betale for det.

Størst er viljen til å betale blant de yngre – blant dem under 30 år er 48 prosent villige til det. I aldersgruppa 60–74 år svarer 31 prosent det samme, mens 37 prosent over 75 år har betalingsvilje.

Annonse
Annonse
Annonse