Annonse
ÉN FRIFINNELSE: Minst 86 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel fordi Nav og rettsapparatet tolket EUs trygderegler feil. Så langt er en sak behandlet på nytt i rettsapparatet og avgjort med frifinnelse, opplyser setteriksadvokat Henry John Mæland. Foto: Marit Hommedal / NTB

Bare én Nav-dømt har fått dommen omgjort

– En sak har etter gjenåpning blitt henvist til ny domstolsbehandling og avgjort med frifinnelse, sier setteriksadvokat Henry John Mæland til NTB.

Noen av sakene som er gjennomgått, fyller ikke vilkårene for gjenåpning, det vil si en ny runde i rettsapparatet.

– De vil således ikke bli begjært gjenåpnet av påtalemyndigheten, sier Mæland.

De øvrige sakene er stilt i bero i påvente av avgjørelsen fra Efta-domstolen om de EØS-rettslige problemstillingene i saken. Den skal etter planen foreligge om kort tid.

Annonse
Annonse
Annonse