Annonse
Brannhyppigheten ved norske barnevernsinstitusjoner er urovekkende høy. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) setter nå i gang et arbeid i departementet om brannsikkerhet ved barnevernsinstitusjoner.  Foto: Heiko Junge / NTB      

Bufetat bekymret for dårlig brannsikkerhet på barnevernsinstitusjoner

En oversikt Klassekampen har innhentet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at de totalt har registrert 20 tilfeller med brann og branntilløp i barnevernsinstitusjoner i sine fire regioner.

Bufdir opplyser at det kan være hendelser som ikke er registrert, ettersom et nytt avvikssystem ble tatt i bruk i fjor.

I en epost til avisen skriver direktoratet at flesteparten av de 20 brannene har vært knyttet til «barn bosatt på institusjonen som startet brannen med en villet handling».

I Bufetat region sør, som inkluderer Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud, registrerte de hele ti branntilløp på sine 109 institusjoner i løpet av 2020. Fire av institusjonene brant ned i løpet av det ene kalenderåret.

Seksjonssjef for faglig støtte i regionen, Gaute Ingeson Fossbakk, mener årsaken til den ekstreme brannhyppigheten er at myndighetene ikke har tatt brannrisikoen tilstrekkelig på alvor.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at det nå er satt i gang et arbeid i departementet om brannsikkerhet ved barnevernsinstitusjoner.

Annonse
Annonse
Annonse