Annonse
KREVER FORBUD: Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna krever nasjonalt forbud mot avkorting av sosialhjelpen til fattige barn.  Foto: Jil Yngland / NTB
Redd Barna

Det må bli ulovlig å ta barnetrygden fra de fattigste

Såkalt avkorting av sosialhjelpen innebærer at kommunene trekker fra barnetrygden når de regner ut hva fattige familier skal få i sosiale stønader. To av tre kommuner gjør dette i dag, helt lovlig.

Redd Barnas nye undersøkelse blant landets kommuner viser at mange ordførere ønsker seg nasjonale regler:

– Det er tilfeldig og urettferdig at lavinntektsfamilier skal få enda mindre å rutte med i noen kommuner. Så helst bør det komme nasjonale regler om hvordan dette skal praktiseres, skriver ordfører Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune i en tilbakemelding til Redd Barna.

Villige til å endre

Høyanger, Stord og Tana er blant kommunene som gjør dette i dag. De oppgir ifølge Redd Barna at også de ønsker å endre, men kun dersom det skulle bli nasjonal politikk.

Redd Barna mener det er på høy tid at praksisen forbys, gjennom en endring i sosialtjenesteloven.

– Redd Barna har mange av landets ordførere i ryggen når vi etterlyser en lov mot å regne barnas barnetrygd som en del av inntekten til foreldrene som får sosialhjelp, sier generalsekretær Birgitte Lange.

430 millioner kroner

Ifølge undersøkelsen vil det koste relativt lite for kommunene å endre praksis. I en mellomstor kommune anslår de at prislappen ville blitt rundt 3 millioner kroner, avhengig av hvor mange sosialhjelpsmottakere de har.

Annonse
Annonse
Annonse