Annonse
OVERSKUDD: Av de totalt 2.863 private barnehagene i 2020, hadde 1.978 barnehager positivt årsresultat. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Drøye 10 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte

Av dette ble 10,3 prosent overført til eierne som utbytte, mens 79,2 prosent gikk tilbake til egenkapitalen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Utbytteandelen er noe lavere enn året før, da 11 prosent gikk til utbytte.

88 prosent offentlige tilskudd

Hele 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd. I Oslo og Agder er andelen oppe i henholdsvis 91 og 92 prosent, mens i Rogaland og Vestland er andelen nede i 85 prosent.

Av de totalt 2.863 private barnehagene i 2020, hadde 1.978 barnehager positivt årsresultat.

Administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener tallene gir et misvisende bilde av både lønnsomhet og hvordan overskudd disponeres.

– Mange gikk med underskudd         

– Det som ikke kommer fram av disse tallene, er at mange barnehager også gikk med underskudd, på totalt 537 millioner kroner. Altså er netto overskudd for sektoren 589,8 millioner kroner. Det er mindre enn det barnehagene vil tape dersom regjeringen gjennomfører sitt foreslåtte tilskuddskutt, sier Lindboe.

Lindboe peker også på at det som omtales som utbytte, for det aller meste er godtgjørelse til dem som driver barnehager som enkeltpersonforetak – og som dermed ikke er lønnsmottaker i egen virksomhet.

Annonse
Annonse
Annonse