Annonse
– Lokale variasjonar i helse og utdanningsnivå har også innverknad på kor mange som får uføretrygd, seier Hans Christian Holte. Foto: Vidar Ruud / NTB.

Færre har gått frå arbeidsavklaringspengar til uføretrygd under pandemien

Talet på personar som mottek uføretrygd per desember 2020 var 357.600. Det var ei auke på 5400 mottakarar samanlikna med same tidspunkt i 2019. Samanlikna med førre kvartal, auka talet med 400 personar.

Delen uføretrygda i prosent av befolkninga var på 10,4 prosent per desember 2020. Det var ei auke på 0,1 prosentpoeng på eit år. Samanlikna med utgangen av førre kvartal, var det ingen auke i prosentdelen uføre.

Velferd.no er lagt ned, men du kan kjøpe abonnement på
Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her
Annonse
Annonse
Annonse