Annonse
KOMMUNENE BESTEMMER: Det er opp til kommunene selv å avgjøre om de vil regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp – og gjør kommunene det, blir støtten i praksis lavere.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Færre kommuner avkortet sosialhjelp ved barnetrygd

Ifølge tall som Vårt Land har hentet inn, inkluderte 67 prosent av kommunene barnetrygden ved utredning av sosialhjelp i 2020. Tre år tidligere var det tallet oppe i 85 prosent.

Det er opp til kommune selv å avgjøre om de vil regne barnetrygden som en del av inntekten til folk som får sosialhjelp – og gjør kommunene det, blir støtten i praksis lavere.

Sosialistisk Venstrepartis Karin Andersen er glad for utviklingen, men ikke overrasket. Hun mener det trengs en nasjonal lovendring som gjør det klart at barnetrygd ikke skal tas med ved utregning av sosialhjelp.

– Dette har SV tatt opp i mange kommunestyrer, sier Andersen til Vårt Land.

Annonse
Annonse
Annonse