Annonse
Rådhuset i Tromsø. Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Pedersen / NTB      
Statsforvalteren

Flere lovbrudd i Tromsøs botilbud

Statsforvalteren åpnet i fjor tilsynssak mot Tromsø kommune etter oppslag i mediene om store mangler på boliger for eldre, syke og utsatte grupper.

I sin konklusjon peker Statsforvalteren på at kommunen brøt loven på disse tre punktene, skriver Nordlys:

I en enkeltsak ble det gitt avslag på søknad om midlertidig botilbud selv om brukeren oppfylte vilkårene. Fire barnefamilier har hatt botid i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder. Nav-kontoret innkaller ikke til rutinemessig oppfølgingssamtale.

Seksjonsleder for velferd, arbeid og inkludering i Tromsø kommune, Kirsti Moslett Thunberg, sier at konklusjonen ikke var uventet.

– Vi tar konklusjonen på høyeste alvor, og vil følge dette opp med tiltak for å rette opp avvikene, sier hun til Nordlys.

Annonse
Annonse
Annonse