Annonse
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie har erklært seg inhabil i den gjenåpnede pilotsaken. Hun var rettsformann da saken ble behandlet i 2017.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Høyesterett behandler gjenåpnet Nav-sak i storkammer

Storkammer innebærer at elleve dommer skal avgjøre saken.

Setteriksadvokaten vil legge ned påstand om full frifinnelse i saken. Årsaken er at Efta-domstolen mener at Nav-skandalen strekker seg tilbake til 1994. Norske myndigheter har tidligere innrømmet feil siden 2012.

Dommen i pilotsaken fra 2017 gjaldt en mann i 60-årene som var i Italia mens han fikk avklaringspenger. Han ble dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt trygdebedrageri.

Saken gjaldt forhold både før og etter 2012-grensen og er derfor godt egnet som pilotsak i Høyesterett.

Justitiarius Toril Marie Øie og dommerne Magnus Matningsdal og Jens Edvin A. Skoghøy har erklært seg inhabile, skriver Rett24. Saken behandles torsdag 27. mai.

Annonse
Annonse
Annonse