Annonse
Det settes ikke av penger til å forbedre brillestøtteordningen for barn i neste års statsbudsjett.  Foto: Frank May / NTB    

Ingen endring i brillestøtten i statsbudsjettet

– Vi skal sette oss ned med Blindeforbundet, foreldrene, de berørte, og sikre at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det, får briller, og at ikke økonomi skal avgjøre, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før valget.

Både han og andre Ap-politikere gjentok flere ganger at de ville forbedre ordningen, etter at Solberg-regjeringen gjorde kutt i den. Også Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold har kritisert kuttene.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil «forbedre ordningen med brillestøtte for barn».

Men i regjeringens foreslåtte endringer i neste års statsbudsjett, er det ikke satt av penger til dette.

Fikk ikke tid

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at de fortsatt ønsker å forbedre ordningen. Den forrige ordningen gjorde det for vilkårlig hvem som fikk støtte, mener han.

– Vi ønsker å bruke litt mer tid for å finne en løsning som er mer permanent. Det fikk vi ikke gjort på de, i praksis, et par ukene vi har fått jobbet med budsjettet, sier Vedum til NTB.

Færre søkte om støtte

Tall Blindeforbundet har hentet inn fra Nav, viser at 3.000 færre barnefamilier søker om brillestøtte hver måned etter at ordningen ble strammet inn.

Solberg-regjeringen innførte makssatser for brillestøtten. I tillegg ble kriteriene for å motta brillestøtte strammet inn. Hovedregelen er at familier kun kan få støtte til briller når det er til behandlingsøyemed.

Annonse
Annonse
Annonse