Annonse
LAVERE VEKST: Mindre innvandring i 2020 på grunn av koronapandemien førte til en lavere befolkningsvekst i fjor, både i tettsteder og byer, men også ute på landet.  Foto: Vidar Ruud / NTB

Lavere befolkningsvekst i fjor

I 2013 økte antallet bosatte i tettsteder med 64.000, mens i 2019 var det sunket til 48.000. I fjor falt veksten ned til 26.000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaken til denne nedgangen er først og fremst at folketallet i Norge øker saktere enn før på grunn av mindre innvandring, spesielt i 2020, og en viss omfordeling av befolkningen mellom tettstedene og spredtbygde strøk.

Også utenfor tettstedene ble nedgangen i folketallet mindre i 2020 enn årene før, SSB tror dette kan skyldes at koronapandemien har gjort det litt mer attraktivt i 2020 å bo steder der det er lengre mellom naboene.

Hele 82,4 prosent av landets befolkning bor i tettsteder. Ved inngangen til 2021 bodde 4.443.000 av landets innbyggere i tettsteder og 938.000 utenfor.

595 av Norges 983 tettsteder har under 1.000 innbyggere. Et tettsted er altså som oftest ikke en by.

Annonse
Annonse
Annonse