Annonse
UTVIDET MODERASJON: Flere barn skal få muligheten til å gå på SFO, og regjeringen vil fra august utvide ordningen med modererte priser for lavinntektsfamilier.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Moderasjonsordningen for SFO utvides fra august

Fra neste skoleår vil også foreldre med lav inntekt og barn på 3. og 4. trinn kunne få redusert foreldrebetaling i SFO. Fra før har moderasjonsordningene bare omfattet 1. og 2. trinn på SFO, men regjeringen har ønsket å utvide ordningen.

Nytt er det også at kommuner kan søke om tilskudd til å tilby gratis SFO på første trinn til elever fra familier med lav inntekt.

– Vi ønsker at flest mulig skal kunne gå på SFO, uavhengig av bakgrunn. Dette er positivt for å inkludere og integrere barn fra alle familier. SFO er for mange barn en viktig sosial arena, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding torsdag.

Fra og med 1. august skal beløpet foreldre til barn på 3. og 4. trinn betaler for en plass i SFO, utgjøre maks 6 prosent av husholdningens samlede inntekt før skatt. Betaling for mat kommer i tillegg. Ordningen gjelder både elever med heltidsplass og med deltidsplass, skriver departementet i pressemeldingen.

Annonse
Annonse
Annonse