Annonse
1. februar får alle med innskuddspensjon egen pensjonskonto. Det kan være mye å spare om man passer på gebyrene. På norskpensjon.no kan alle sjekke hva slags pensjoner de har fra mandag.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Nå åpnes 1,5 millioner nye pensjonskontoer

Pensjonskonto gjelder dem som jobber i en privat bedrift som har innskuddspensjon. Hvis du ikke reagerer innen 1. mai, vil dagens pensjon og tidligere innskuddspensjoner (pensjonskapitalbeviser) automatisk slås sammen.

I norskpensjon.no kan alle sjekke hva slags pensjoner de har.

Spare gebyr

Regjeringens mål med egen pensjonskonto er først og fremst at arbeidstakerne skal få mer pensjon for hver sparte krone, gjennom lavere gebyr på administrasjon og forvaltning.

– Vi ønsker også å gi arbeidstakerne større oversikt, valgfrihet og eierskap til egen pensjon, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han legger til at egen pensjonskonto også vil føre til økt konkurranse på pensjonsmarkedet. Det vil komme kundene til gode gjennom lavere gebyrer og større valgfrihet i plassering av egen pensjon.

Systemet med egen pensjonskonto gjelder fra 1. februar for til sammen 1,5 millioner nordmenn.

Det gjelder ikke offentlig ansatte, de som har flyttet ut av landet eller de som er arbeidsledige. Det gjelder heller ikke ansatte med ytelsespensjon eller tidligere fripoliser.

Flytte konto

Det er beregnet at forbrukerne vil spare opptil 800 millioner kroner hvert år med systemet med pensjonskonto.

– Forbrukerne som vil tjene mest, er de med flere pensjonskapitalbevis. Det har lenge vært et problem at administrasjonsgebyrene knyttet til små pensjonskapitalbevis spiser opp gevinsten av sparing. Nå vil de fleste administrasjonsgebyrene forsvinne, sier fagdirektør Jorge Jensen i Finansportalen hos Forbrukerrådet.

Ansatte med pensjonskonto vil nok nyte av betingelsene som arbeidsgiveren har forhandlet fram. Likevel kan det være smart å vurdere flytteretten du har.

– For mange vil det finnes interessante alternativer. For eksempel å ta med seg standardkompensasjonen og heller kjøpe et billig globalt indeksfond hos en selvvalgt leverandør, sier Jensen.

Standardkompensasjon er gebyret arbeidsgiver ville betalt for forvaltningen din om du hadde blitt hos arbeidsgivers pensjonsselskap.

Oversikten over alle gebyrene kan du se hos Finansportalen fra mandag.

– Billigere

Nordnet er blant flere selskaper som tilbyr pensjonskonto, og som skal konkurrere om pensjonskundene.

Sånn som det er i dag, er det bare én av fire ansatte som vet hvem hvilken pensjonsleverandør de har hos arbeidsgiveren, viser en undersøkelse fra Nordnet. De mener at systemet med pensjonskonto vil øke interessen for pensjon blant ansatte.

– Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standard kompensasjon, vil du få overført differansen på din egen pensjonskonto. Velger du en dyrere forvaltning, vil du måtte dekke differansen selv, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Selskapet Storebrand er blant selskapene som varsler at de ikke tar gebyrer for kontoen.

– Det eneste kunden betaler, er forvaltningshonoraret i fondet kunden velger, sier pensjonsrådgiver Lars-Erik Eriksen i Storebrand. Han viser til at de, som flere andre banker, tilbyr en fleksibel løsning som gir tilgang til et bredt investeringsutvalg.

Tre måneder

Ansatte har nå månedene fram til 1. mai med å bestemme seg. Det er også mulig å gi sitt samtykke med en gang via norskpensjon.no.

Du kan ikke reservere deg mot å få en pensjonskonto. Det er sammenslåing av flere pensjonskapitalbeviser du kan reservere deg mot.

Har du flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, får du en egen pensjonskonto for per arbeidsforhold.

Pensjonskonto:

 • Egen pensjonskonto gjelder alle ansatte i private bedrifter med innskuddspensjon.

 • Målet er å få ned gebyrene og få bedre oversikt.

 • Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil skje automatisk.

 • Du kan velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Da får du med en fast kompensasjon fra nåværende arbeidsgiver til gebyrene hos den nye leverandøren. Gebyrene fra tidligere pensjon må du betale selv.

 • Du kan reservere alle eller noe av din tidligere innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis) mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.

 • Sjekk pensjonen din hos Norsk Pensjon.

 • Sjekk gebyrene hos Finansportalen.

Kilde: Finansdepartementet, Forbrukerrådet og Norsk pensjon.

Annonse
Annonse

Pensjonskonto:

 • Egen pensjonskonto gjelder alle ansatte i private bedrifter med innskuddspensjon.

 • Målet er å få ned gebyrene og få bedre oversikt.

 • Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil skje automatisk.

 • Du kan velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Da får du med en fast kompensasjon fra nåværende arbeidsgiver til gebyrene hos den nye leverandøren. Gebyrene fra tidligere pensjon må du betale selv.

 • Du kan reservere alle eller noe av din tidligere innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis) mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør.

 • Sjekk pensjonen din hos Norsk Pensjon.

 • Sjekk gebyrene hos Finansportalen.

Kilde: Finansdepartementet, Forbrukerrådet og Norsk pensjon.

Annonse