Annonse
NY KRISEPAKKE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) er i ferd med å legge siste hånd på regjeringens åttende krisepakke, som presenteres fredag. Flere av tiltakene er øremerket barn og unge.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nå kommer ny krisepakke med tiltak øremerket barn og unge

Så langt har regjeringen satt av 40 milliarder kroner til koronatiltak i 2021-budsjettet. Fredag blir nye milliarder lagt på bordet, og flere av dem vil være øremerket tiltak for barn og unge, opplyser finansministeren.

– Det er ingen tvil om at barn og unge betaler en høy pris for koronakrisen. Det har vært en av mine største bekymringer gjennom hele krisen, sier Sanner til NTB.

– Det er en stor pakke som kommer i morgen. Denne gangen har det vært viktig for oss å løfte barn og ungdom med målrettede tiltak.

Det aller viktigste vi kan gjøre for å hjelpe barn og unge, er å klare å stoppe smitten

Sliter psykisk

Morgendagens krisepakke er den åttende i rekken. Men nøyaktig hvilke tiltak det er snakk om, vil ikke finansministeren utdype før fredagens kunngjøring.

– Krisen rammer barn og unge på mange måter. Mange taper verdifull tid på skolen, fritidsaktiviteter er lukket ned, og mange unge mennesker har også problemer med å få jobb eller blir permittert fordi bedriften blir stengt ned. I tillegg har mange utfordringer som forsterkes av krisen, sier Sanner, som viser til at regjeringen allerede har iverksatt flere tiltak for denne gruppen, som utdanningsløftet og utdanning med dagpenger.

– Men det aller viktigste vi kan gjøre for å hjelpe barn og unge, er å klare å stoppe smitten. Det er først da vi kan åpne opp igjen, understreker han.

– Mange unge sliter nå psykisk etter snart ett år med pandemi. I hvilken grad er tiltakene konkret rettet mot å hjelpe disse?

– Vi har allerede på plass en del tiltak som skal hjelpe dem som sliter. Men det kommer noe mer i morgen. Men dette er et av de områdene der vi må gjøre mer i tida framover, sier Sanner.

Utfordrer arbeidslivet

Men regjeringen kan ikke gjøre denne jobben alene, understreker han.

Ta en sjanse og sats på en ung arbeidsledig.

– Derfor er det så viktig at alle stiller opp i fortsettelsen for å unngå at barn og unge betaler den høyeste prisen, sier Sanner, som sender en klar utfordring til både private bedrifter og offentlig sektor:

– Ta en sjanse og sats på en ung arbeidsledig. Det å åpne porten for ungdom og gi dem en sjanse i arbeidslivet er en viktig investering for oss som samfunn.

Også bedrifter og arbeidsplasser som er rammet av den nylig innførte innreisestoppen, er inkludert i den nye tiltakspakken.

– Det vi kommer med i morgen, svarer godt på den situasjonen vi står i, sier Sanner.

Krav fra opposisjonen

Tidligere denne måneden tvang «firerbanden» på Stortinget – Ap, Sp, SV og Frp – gjennom en forlengelse av en rekke av krisetiltakene.

Stortingsflertallet har også bedt regjeringen innføre en rekke nye tiltak, deriblant en krisestøtteordning for studenter som har mistet inntekt, og 1 milliard kroner til arbeidsrettede tiltak. Stortinget har også bedt regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger.

Disse må kvitteres ut på fredag, krever opposisjonen.

Annonse
Annonse
Annonse