Annonse
TA KONTAKT: Jeg vil oppfordre alle som mener de er berørt, men som ikke har fått brev fra Nav, om å ta kontakt, Nav-direktør Hans Christian Holte.  Foto: Vidar Ruud / NTB

Nav ber folk ta kontakt om de tror de er berørt av feilbehandling

Onsdag ble det kjent at Efta-domstolen mener feiltolkningen av EØS-regelverket strekker seg tilbake til før 2012.

I en pressemelding opplyser Nav-sjef Hans Christian Holte at de er ferdig med behandlingen av sakene til personer som var rammet av uretttmessige tilbakebetalingskrav og saker til personer som har fått urettmessig stans eller avslag.

– Vi har nå gjennomgått over 60.000 saker og avsluttet arbeidet med å finne berørte fra perioden etter 1. juni 2012. Jeg vil oppfordre alle som mener de er berørt, men som ikke har fått brev fra Nav, om å ta kontakt, sier Holte i pressemelding en.

Saksbehandlingen fortsetter på saker til personer med urettmessig trekk av arbeidsavklaringspenger i en periode (avkortning). Det anslås at om lag ytterligere 1.500 personer vil få etterbetalt penger etter behandling av disse.

Det totale omfanget av personer som er rammet av feiltolkningen etter 1. juni 2012, anslås å være i overkant av 7.000 personer.

Annonse
Annonse
Annonse