Annonse
Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nav kan ha nektet sykepenger til sykmeldte som skulle hatt det

Det var en kvinne fra Smøla som tok kampen med Nav helt opp til landets øverste domstol, melder Dagens Næringsliv. Hun var delvis sykmeldt i den ene av sine to jobber i 2017, og regnet med å få utbetalt sykepenger fordi hun ikke maktet å jobbe.

Etter ordlyden i loven var kravet at hun måtte være 20 prosent arbeidsufør for å ha krav på sykepenger. Nav mente imidlertid at siden kvinnen ikke mistet mer enn 18 prosent av inntekten sin, hadde hun ikke hadde krav på sykepenger.

At det var et avvik mellom lønn og stillingsprosent, skyldtes at kvinnen hadde lavest lønn i den jobben hun klarte å utføre. Nav viste til sine egne rundskriv, som igjen lente seg på etatens tolkning av Folketrygdloven.

Høyesterett mener dette rundskrivet ikke var godt nok forankret i loven. Nav tar foreløpig dommen til etterretning.

– Vi har registrert dommen i Høyesterett, og vi trenger noe tid til å se nærmere på denne og hva den betyr for Navs praksis før vi kan uttale oss, skriver fungerende avdelingsdirektør i ytelsesavdelingen, Liv Tove Espedal, i en epost til DN.

Annonse
Annonse
Annonse