Annonse
Da fristen gikk ut hadde Nav bare rettet 60 prosent av feilene som ble påvist under Digitaliseringsdirektoratets tilsyn i fjor høst. Nå har de fått til 8. mars på å rette resterende feil. Foto: Gorm Kallestad / NTB    

Nav må ut med dagbøter hvis de ikke retter søknadsskjemaer

Direktoratets tilsyn i fjor høst avdekket avvik knyttet til søknadsskjema for foreldrepenger. 40 prosent av feilene var ikke rettet da fristen gikk ut tolv uker senere.

Fra og med 19. februar har Nav fått ti virkedager til å rette feilene. Dagbøtene vil løpe fra 8. mars. Fra og med april øker dagbøtene med 10 prosent for hver måned.

Feilene gjør at søknadsskjemaet blir vanskelig å bruke for alle, og spesielt for brukere med synsnedsettelser, nedsatt motorikk eller har kognitive vansker. Nav bryter dermed med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven, skriver direktoratet i en pressemelding.

Tilsynets vurdering er at det verken vil være kostbart eller teknisk vanskelig å korrigere de gjenstående feilene. «Disse kan rettes med etablerte fremgangsmåter for universell utforming av IKT», skriver direktoratet.

Nesten alle søknader om foreldrepenger sendes digitalt, opplyser direktoratet. Feilene som gjenstår, fører til at det tar blir vanskeligere og tar lenger tid å fylle ut skjemaene. Dessuten blir det vanskeligere å korrigere feil.

Annonse
Annonse
Annonse