Annonse
TRYGGERE HVERDAG: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik vil gi mer trygghet og forutsigbarhet for AAP-mottakere.   Foto: Javad Parsa / NTB  

Regjeringen vil forlenge stønadsperioden for AAP-mottakere

– Regjeringen foreslår å forlenge retten til AAP til 30. juni 2022 for mottakere som er under arbeidsavklaring. Parallelt med dette er regjeringen i gang med et arbeid for å vurdere tiltak for å ivareta personer som ikke er ferdig avklart ved utløpet av perioden med AAP, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

I sin politiske plattform, Hurdalsplattformen, sier regjeringen at den ønsker å sørge for at personer som mottar AAP, får forlenging dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsetjenesten. Det vil kreve en lovendring å få dette til, påpeker Arbeids-  og sosialdepartementet.

Regjeringen har allerede sørget for forlengelse ut året foralle som har en AAP-stønadsperiode som går ut i perioden 30. september til 30. desember 2021, og som ikke har fått avklart arbeidsevnen si når stønadsperioden går ut.

Regjeringa foreslår nå at stønadsperioden blir ytterligere forlenget for mottakere som når maksimal stønadsperiode i perioden 31. desember 2021 til 29. juni 2022.

– Forslaget gir folk en tryggere og mer forutsigelig hverdag, sier Hadia Tajik.

Annonse
Annonse
Annonse