Annonse
RETTFERDIGHETSPRISEN: Elisabeth Thoresen mottok Rettferdighetsprisen fra styreleder Knut Lunde i Stiftelsen Rettferd. Ved pristildelingen fikk Thoresen overrakt et diplom og et maleri kunstneren Sverre Økshoff. Foto: Stiftelsen Rettferd

Rettferdighetspris til Elisabeth Thoresen

I forbindelse med Stiftelsen Rettferds lørdag 4.september delte organisasjonen ut Rettferdighetsprisen til Elisabeth Thoresen, som er leder for AAP-aksjonen..

Rettferdighetsprisen går til enkeltpersoner og/eller organisasjoner som har bidratt i særdeles positiv grad til å rette søkelys på rettferdighet i samfunnet.

Pristildelingen begrunnes med at Thoresen har satt tydelig fokus på, og gitt ansikt til, urettferdigheter knyttet til innstramningen i ordningen med arbeidsavklaringspenger.

Stiftelsen Rettferd mener at Elisabeth Thoresen, i sitt engasjement som leder av AAP-aksjonen, har bidratt til å gi større oppmerksomhet i storsamfunnet på og for noen av samfunnets mest utsatte.

Reglene for å motta arbeidsavklaringspenger ble strammet inn i januar 2018. Innstrammingene innebar blant annet at makstiden for å motta AAP-ble redusert fra fire til tre år og at det ble vanskeligere å få unntak fra denne regelen. Det ble også innført en karenstid når man har gått ut makstiden, slik at man må vente et år før man igjen kan få ytelsen.

Rettferdighetsprisen ble utdelt for 11. gang i år. Tidligere prisvinnere er: 2001 Åge Hovengen, 2003 Frelsesarmeen, 2005 Helen Bjørnøy, 2007 Gunnar Stålsett, 2009 Edvard Befring, 2011 Jack André Fladvad, 2013 Per Fugelli, 2015 PaalAndré Grinderud, 2017 Odd-Cato Kristiansen, og i 2019 Mona Anita Espedal.

Annonse
Annonse
Annonse