Annonse
ULOVLIG: Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at Stortinget har foretatt et ulovlig vedtak om trygd. Ordlyden sier at mottakere av sykepenger må oppholde seg i Norge, noe som Efta nylig vedtok var ulovlig etter EØS-reglene og en tolkning som førte til Nav-skandalen.  Foto: Terje Pedersen / NTB

Sp mener Stortinget har gjort et ulovlig vedtak om sykepenger

Det var denne tolkningen av EØS-reglene som førte til Nav-skandalen og en tolkning som også EFTA-domstolen så sent som i forrige uke fastslo var gal.

I forrige uke vedtok Stortinget endringer i loven om folketrygd der det blant annet står at «det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at medlemmet oppholder seg i Norge».

– Det fremstår som absurd og uvirkelig at Stortinget i et nytt lovvedtak bekrefter den grove feiltolkningen av EØS-retten som har rammet så mange hardt, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til VG.

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa i debatten i Stortinget at Norge var å tolke som Norge og EØS-området, og at lovendringen da gjelder for opphold i land utenfor EØS.

Lundteigen mener imidlertid at teksten åpner for nye feiltolkninger av regelverket, og får støtte fra professor Mads T. Andenæs i privatrett ved Universitetet i Oslo. Andenæs mener stortingsvedtaket er klart i strid med EØS-retten og at folk som leser loven blir villedet.

Røe Isaksen sier at vedtaket vil bli rettet opp i andre gangs behandling i Stortinget.

Annonse
Annonse
Annonse