Annonse
Illustrasjonsfoto.  Foto: Frank May / NTB

Svensk velferdsaktør ga millionbonus etter koronastøtte

Ifølge Aftonbladet fikk konsernledelsen utbetalt 4,8 millioner svenske kroner i bonus i fjor, en økning på 98 prosent sammenlignet med 2019. Avisens beregninger viser også at ansatte utenom konsernledelsen har fått lavere gjennomsnittslønn enn året før.

Selskapet, som blant annet driver en rekke private sykehjem, opplyser at det har brukt statsstøtten for å dekke økte utgifter til beskyttelsesutstyr, kohortpleie og lønnsutgifter som følge av sykefravær.

– Vi har tatt en vesentlig større del av kostnadene selv, sier Attendos styreleder Ulf Lundahl til TT.

Beslutningen om å utbetale bonus til ledelsen, er tatt av selskapets styre på bakgrunn av kunders og ansattes tilfredshet, samt økonomisk resultat, opplyser Attendo.

Bonusutbetalingen blir kjent samtidig som Sveriges Radio har rapportert at ett av Attendos sykehjem, Sabbatsbergsbyn i Stockholm, er i hardt vær etter at en ansatt varslet at det ikke er blitt praktisert kohortpleie.

Det innebærer at man skiller mellom covid-syke og friske beboere og hvilke ansatte som jobber med hvem, for å hindre smittespredning.

– Sabbatsbergsbyn er et spesielt tilfelle. Vi holder på å undersøke det, sier han.

Selskapet driver 700 sykehjem og har 25.000 ansatte.

Annonse
Annonse
Annonse