Annonse
ØNSKER ØKNING: 60 prosent av oss er for å øke barnetrygden, mens 22 prosent er usikre og kun 1 prosent vil senke den, viser en undersøkelse.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Tre av fem vil øke barnetrygden

1000 personer er spurt i undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av Redd Barna.

– 60 prosent er for å øke barnetrygden, mens 22 prosent er usikre og kun 1 prosent vil senke den, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna til E24.

Ifølge siste tall fra SSB, fra 2019, bor 11,7 prosent av norske barn i dag i «husholdninger med vedvarende lav inntekt». Redd Barna-undersøkelsen viser at folk flest undervurderer hvor mange barn som lever i fattigdom i dag. Det er 15 prosent flere fattige barn enn det folk flest tror.

– Det er alvorlig at mer enn ett av ti barn vokser opp i fattigdom, og at det har vært en tredobling de siste 20 årene. I tillegg tror vi det største sjokket vil komme neste år, når vi får tallene for korona-året 2020. Krisen har rammet ulikt, sier Lange.

Annonse
Annonse
Annonse