Annonse
Bare én av fem unge med barnevernserfaring var i høyere utdanning i 2020.  Foto: Berit Roald / NTB      

Unge som har fått hjelp av barnevernet, er sjeldnere i høyere utdanning

Tallene gjelder unge som var ferdig på grunnskolen i 2014. Bare én av fem med barnevernserfaring var i høyere utdanning i 2020. Blant dem uten slik erfaring gikk så mange som halvparten på høyskole eller universitet, viser statistikken.

Det er også forskjell på tiden de unge bruker på å fullføre videregående skole. Mens 7 av 10 uten barnevernserfaring blir ferdig på normert tid, gjør vel 3 av 10 med barnevernserfaring det samme.

Vel 1 av 5 med barnevernserfaring som ikke er i utdanning eller i jobb, mottar støtteordninger fra Nav. For andre unge er tallet 1 av 20. Dette er tall fra 2020, men underlagstallene viser at skillet mellom gruppene er nokså stabil fra 2018 og fram til da, skriver SSB.

Statistikken viser at 101.800 barn i alderen 0–17 år har fått tiltak fra barnevernet så langt i livet. Det vil si at omtrent 9 prosent av alle barn har barnevernserfaring.

Det er flere gutter enn jenter som får hjelp av barnevernet, men om en ser på delen som har tatt imot omsorgstiltak, er kjønnsforskjellene mye mindre.

Annonse
Annonse
Annonse